Opleidingen Cursussen

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

De Hogeschool Geesteswetenschappen te Utrecht (HGU) is een opleidingsinstituut dat zich richt op het verzorgen van beroepsopleidingen voor de (geestelijke)gezondheidszorg, religiestudies, filosofie en spiritualiteit.

Onderwijsconcept
Interactioneel, actief en zelfstandig leren is één van de uitgangspunten van het onderwijsconcept. Leren wordt opgevat als een actief proces waarin de student zelfstandig kennis en vaardigheden opbouwt. Het onderwijs is gericht op toepassing van kennis, interactieve en innovatieve vaardigheden en houdingen.

Een ander uitgangspunt van het onderwijsconcept is de studentgerichtheid.
De inrichting van het onderwijsprogramma is zodanig dat het leertraject optimaal bestudeerbaar is vanwege de consistente structuur van het studieprogramma, zowel tussen de onderdelen als binnen de onderdelen, en door de inzichtelijkheid van deze structuur voor de student.  

Studentgerichtheid wordt ook tot uitdrukking gebracht in een effectieve studiebegeleiding en in het creëren van een leerklimaat waarin studievertraging tot een minimum beperkt wordt.  

Kenniscentrum
Het kenniscentrum van de HGU is primair een onderzoeksinstituut gericht op het verkrijgen van kennis in de psychologische, fysiologische, neurologische, farmacologische en transcendente factoren in het proces van bijzondere menselijke ervaringen.

Het stelt zich ten doel het opzetten, uitvoeren en stimuleren van systematisch wetenschappelijk onderzoek naar fenomenologie van religieuze ervaringen en verschijnselen en psychosociale hulpverlening (klinische godsdienstpsychologie).

Het kenniscentrum verzorgt tevens onderwijs in de vorm van cursussen voor de (geestelijke) gezondheidszorg, Westerse-esoterie, mystiek en spiritualiteit.

Hbo-deeltijd Post Hbo
Masteropleiding
Cursussen