Stage

Voor studenten van de opleiding Filosofie, Religiestudies, Geestelijke Begeleiding, Zingeving & Spiritualiteit en Energetisch Therapeut is stage een verplicht onderdeel van het curriculum. Tegen de tijd dat je stage wilt gaan lopen is het verstandig een afspraak te maken met de stage-coördinator.

De stagecoördinator beschikt over een bestand met voor de betreffende studierichting wellicht interessante adressen van organisaties, instellingen en/of praktijken. De stagecoördinator kan je ook helpen met het zoeken naar een geschikte stageplaats.

Omvang van de stage

De omvang van de stage is (afhankelijk van de studierichting) ca. 6 tot  3 maanden. Je krijgt voor de stages 15 EC’s. Hierbij is de tijd die nodig is voor het schrijven van het verslag inbegrepen.

Stagehandleiding

De opleiding beschikt over een stagehandleiding waarin de procedure rondom stages uitvoerig beschreven staat. In die handleiding zijn o.a. de criteria vastgelegd die aan de stage ten grondslag liggen. Ook staat omschreven waaraan je stageplan en -verslag moeten voldoen. De stagehandleiding is te verkrijgen bij het praktijkbureau, kamer 0.02.