Roosters

Cursusjaar 2016 - 2017

De college-, tentamen- en vakantieroosters worden uitgereikt aan het begin van het studiejaar.

De digitale versie van het rooster is het meest actueel.

Roosters: