Publicaties

Publicaties wetenschappelijke staf en docenten HGU


Bode, H.G.
 • Handboek Astrologie. Utrecht, 2003.
 • Progressies. Den Haag, 2003.
 • 'Het complete systeem van de astroloog', in: BRES, no. 182. Amsterdam, 1997
 • Perspectief en niveau van de horoscoop. Utrecht, 1982.
 • De nieuwe planeten. Utrecht, 1981.

Boswinkel, H.
 • ‘De mystieke levenshouding’, in: Prana, no. 137, pgs. 17 - 25. Deventer, 2004.
 • ‘Het niet-zijnde in de wijsbegeerte van het Oosten’, in: Prana no.141, pgs. 37 – 46. Deventer, 2004.
 • ‘Wijsheid en rede in de Griekse wijsbegeerte’, in: Prana. no. 142, pgs. 45 - 54. Deventer, 2004.
 • Het Egyptisch Ka-concept. Een cultuurhistorische studie omtrent de dood en het voortbestaan in Oud Egyptisch denken in relatie tot de Griekse ochema-pneuma theorie. Nijmegen, 2001.
 • Hylisch pluralisme; van prè-socraten tot neo-platonisten. Nijmegen. K.u.N 1991.

Dekkers, F.
 • International Review of Complaints Systems. Ministry of Healt, U.K. (2008).
 • Self-care in European Healtcare Systems. Ministry of Health, U.K. (2004).
 • Handboek Zelfhulptechnieken. Amsterdam, 1981.
 • Patiëntenrecht en patiëntenbeleid. Amsterdam, 1981.
 • Patiëntenvoorlichting, de onmacht en de pijn. Baarn, 1981.
 • De patiënt en het recht op informatie (dissertatie). Utrecht, 1979.
 • Leven met diabetes. Utrecht, 1977.

Dekkers, F. (red.)
 • Publieksversie multidisciplinaire richtlijnen Eetstoornis. Trimbos Instituut (2007).
 • Publieksversie multidisciplinaire richtlijn Depressie. Trimbos Instituut (2006).
 • Management of Waitinglist in Healthcare. Raad van Europa (1998).
 • Consumentenboek Gezondheidszorg. Amsterdam, 1993/2005.
 • Handboek Klachtenrecht en Medezeggingschap. Utrecht, 1993/2005.

Dongen, H. van & J.L.F. Gerding
 • 'Exit epifenomenaslismo; La demolición de refugo', in: Revista de Filosofia, Vol. LVII, 2001, pgs. 131-142. (Universidad de Chile).
 • Bewustzijn en parapsychologie. Utrecht, 1993 (S.P.R.).
 • Het Voertuig van de Ziel. Het fijnstoffelijk lichaam; beleving, geschiedenis, onderzoek. Deventer, 1993.
 • Fysica en parapsychologie. Utrecht, 1992 (S.P.R.).
 • PSI in wetenschap en wijsbegeerte; geschiedenis van de parapsychologie in Nederland. Deventer, 1983.

Gerding, J.L.F.
 • 'Subtle Experiences of Consciousness in an epistemological Kantian Universe’, in: Ontology of Consciousness. A Modern Synthesis. Harvard University Press, 2006.
 • ‘Exceptional Human Experiences: philosophical, psychological and parapsychological perspectives’, in: Spiritualism: A Challenge to the Churches in Europe. The Lutheran World Federation. Geneva, 2004.
 • 'Eigensender Ganzfeld Psi: An Experiment in Practical Philosophy’, in: European Journal of Parapsychology, vol 13, 1997.
 • 'Theorie-based Control in a Unattended Forced Choice Psi Study with a Special Subject', in: Electronical Journal of Parapsychology (1996).
 • Kant en het paranormale. Utrecht, 1983.
 • Psi in wetenschap en wijsbegeerte. Deventer, 1983.

Heyer, C.J. den.
 • Twee testamenten. Reden tot vreugde of bron van tegenspraak. Zoetermeer, 2007.
 • Het boek der verandering. De bijbel als bron voor een alternatief christendom. Amsterdam, 2006.
 • Pablo. Un hombre de des mundos. Cordoba, 2003.
 • Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst naar dogma. Zoetemeer, 2003.
 • La storicita di Gesu. Torino, 2000.
 • Ruim geloven. Een theologisch zelfportret. Zoetemeer, 2000.
 • Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis. Zoetermeer, 2000.
 • Paul: A Man of Two Worlds. London, 1999.
 • De Mesiaanse weg. Van Jesjoea van Nazareth tot de Christus der Kerken. Kampen, 1998.
 • Der Mann aus Nazaret. Bilanz der Jesusforschung. Düsseldorf, 1998.
 • Jesus and the Doctrine of the Atonement. Biblical notes on a controversial topic. London, 1998.
 • Paulus. Man van twee werelden. Zoetermeer, 1998.
 • Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema. Kampen, 1998.
 • Jesus Matters; 150 Years of Research. London, 1996.
 • Opnieuw: wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek naar Jezus. Zoetermeer, 1996.
 • 'Kruispunten op de messiaanse weg. Beelden van Jezus in het Nieuwe Testament', in: Kamper Cahiers, no. 79. Bewerkte tekst van de inaugurele rede. Kampen 1993.
 • 'De Maaltijd van de Heer. Exegetische en bijbeltheologische studie over Pascha en Avondmaal', in: Exegetische studies, no. 3. Kampen, 1990.
 • 'Beelden van Jezus', in: Ter Sprake, no. 50. 's Gravenhage, 1989.
 • De oude bijbel in een moderne wereld. Kampen, 1988.
 • 'Geschiedenis van de exegese vanaf de Reformatie tot heden', in: Bijbels Handboek, deel 3: het Nieuwe Testament, pgs. 561-598. kampen, 1987.

Maso, I.
 • 'Scepsis; van ongezond scepticisme naar gezonde twijfel', in: Deugenden van de Humanistiek; kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht, pgs. 141-150. Utrecht, 2008, Humanistic University Press.
 • 'An empirical phenomenological approach to experiences', in: Analecta Husserliana XCIII, pgs. 163-174. New York, 2007.
 • 'Het hermeneutisch intervieuw', in: Kwalitatief intervieuwen; kunst en kunde, pgs. 175-183. Den Haag, 2007.
 • Onsterfelijkheid; van twijfel naar zekerheid. Kampen, 2006.
 • 'Toward a panpsychistic foundation of paranormal phenomena', in: European Journal of Parapsychology, nr. 1, 2006, pgs. 3-26.
 • 'Empirisch fenomenologisch onderzoek', in: Kwalon, nr. 2, jrg. 10, pgs. 35-39. 2005
 • 'Arguments in favour of inclusive science', in: Worldviews, Science and Us: Redemarcating Knowledge and its Social and Ethical Implications, pgs. 8-19. New Jersey, 2005, World Scientific Publishing Co.
 • 'De huidige betekenis van het begrip synchroniciteit', in: Jaarboek van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie, nr. 20 (2004), pgs. 64-87.
 • 'Heel de mens', toespraak gehouden bij de gelegenheid van de opening van het academisch jaar 2004-2005 van de Universiteit voor Humanistiek op 06 september 2004 te Utrecht. Utrecht, 2004.
 • 'Synchroniciteit', in: Prana, nr. 144 (2004), pgs. 28-33.
 • 'An Necessary subjectivity: Exploiting researchers; motives, passions and prejudices of answering true questions', in: Reflexivity; A Practical Guide for Researchers in Health and Social Sciences, pgs. 39-51. Oxford, 2003.
 • 'Spirituele ervaringen en aardse overwegingen'. Een gesprek tussen Ilja Maso en Andries van Dantzig, in: Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 13 (2003), pgs. 10-15.

Maso, I. & G. Andringa et al.
 • De rijkdom van ervaringen; theorie en praktijk van empirisch fenomenologisch onderzoek. Utrecht, 2004.

Maso, I. & H. Alma et al. (red.).
 • Deugden van de Humanistiek: kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht. Utrecht, 2008, Humanistic University Press.

Plum, J.J.M.
 • Handboek Religie in Nederland. Zoetermeer, 2008
 • 'Wat is religie?', in: Zonder geloof geen democratie (Christen Democratische Verkenningen, pgs. 65 – 74. Amsterdam, 2006.Uitg. Boom;
 • Spreken over God. Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip van Paul Ricoeuren en Ernst Bloch. Kampen, 2005. Uitg. Kok
 • ‘Symbolen: antwoord op de vraag naar God? De theologische relevantie van het symbool begrip van Paul Ricoeur', in: Tijdschrift voor Theologie, nr. 40, pgs. 381-401, 2000

Plum, R.J.J.M. & E. Smulders et al.
 • Religie binnen stedelijk beleid. Rotterdam, 2005. Kenniscentrum Grote Steden i.s.m. Kenniscentrum Maatschappij en Religie

Plum, R.J.J.M. & R. van den Brandt.
 • De theologie uitgedaagd: spreken over God binnen het wetenschapsbedrijf, Zoetermeer, 1999. Uitg. Meinema;

Plum, R.J.J.M. & W. van de Donk.
 • 'Begripsverhelderingen’, in: Geloven in het Publieke Domein. Verkenningen van een dubbele transformatie. Amsterdam, 2006. Amsterdam University Press

Schaik, J.L.M. van
 • 'Ontwikkelingen in het esoterische christendom in Nederland', in: Handboek voor Religies in Nederland. Baarn, 2008.
 • De Katharen; feit en fictie. Baarn, 2007.
 • 'Cathars, Albigenians and Bogomils; Possible influence of Manichaean ideas among these sects', in: Encyclopaedia Iranica. New York, 2006.
 • Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena. Zeist, 2006.
 • Christuservaringen van vroeger en nu. Een historisch kritische beschouwing. Kampen, 2005.
 • Het manichese dualisme; een probleem', in: Tijdschrift voor theologie, nr. 45 (2005).
 • In het hart is Hij te vinden. Een geschiedenis van de christelijke mystiek. Zeist, 2005.
 • 'Unde malum. A comparitive Study. Dualism by manichaeans and cathars', in: Manichaean Studies Newsletter, nr. 19, 2005.
 • Unde malum; vanwaar het kwaad? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek. Kampen, 2004.
 • 'Het beeld van Jezus Christus door de eeuwen heen', in: Gnostiek mystiek en esoterie. Zeist, 2002.
 • Van Aristoteles tot Steiner. De metamorfose van het denken. Zeist, 1995.
 • 'De mystieke inwijdingsweg van Jan van Ruusbroec, in: Mystiek in onze tijd. Zeist, 1993.

Schaik, J.L.M. van & Chr. Gruwez
 • Aspecten van de islam, belicht vanuit de antroposofie. Zeist 2008.

Schaik, J.L.M. van & N. van der Heyde
 • Poort van het licht. Manichese hymnen en psalmen. Zeist, 1995.

Schaik, J.L.M. van & S.M. Azmayesh
 • Jezus in de christelijke en islamitische mystiek. Baarn, 2007.

Schaik, J.L.M. van (red.)
 • De hermetische schakel. Baarn, 2006.
 • Levenskunst. Aspecten van de vrije school. Zeist, 2006.
 • Ontmoeting Landbouw & Zorg. Zutphen, 1997.
 • Karma en reïncarnatie; vroeger, nu en in de toekomst. Zeist, 1995.
 • De Rosenkruisers ontsluierd. Zeist, 1994.
 • Ik Mani, apostel van Christus. Zeist, 1994.

Schaik, J.L.M. van et al.
 • De bronnen van het christendom. Zeist, 2007.

Slavenburg, J.
 • Het graf van Jezus, het mysterie van de tombe van Jezus, Maria Magdalena en Judas. Zutphen, 2007.
 • Man en vrouw, samen één en toch twee. Een spirituele ontdekkingsreis. Kampen, 2007.
 • De vrouw die Jezus liefhad; Maria Magdalena: het ontkende mysterie. Zutphen, 2006.
 • Inleiding tot het esoterisch christendom. Deventer, 2005.
 • Valsheid in geschrifte; de verborgen agenda van de bijbelschrijvers. Zutphen, 2005.
 • Van Ankh tot Hermes. Deventer, 2005.
 • De Hermetische schakel. Deventer, 2003.
 • De oerknal van het christendom, veelkleurig perspectief van een impuls. Haarlem, 2003.
 • Maria Magdalena en haar evangelie. Deventer, 2002.
 • Het Thomas Evangelie. Deventer 2001.
 • Het openvallend testament. Nieuwe bronnen over Jezus en de vrouw uit Magdala. Deventer, 2001.
 • Opus Posthuum; een onthullende blik op het vroegste christendom. Deventer 2001.
 • De 'logische' Jezus. Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw. Deventer, 1999.
 • Onbekende woorden van Jezus. Heemstede, 1999.
 • Een sleutel tot de gnosis. Inzicht in de betekenis van Nag-Hammadi. Deventer, 1997.
 • Het Evangelie volgens Filippus. Deventer, 1997.
 • De geheime woorden. Een ontdekkingstocht door vijfentwintig eeuwen gnosis. Deventer, 1996.
 • Mystiek en spiritualiteit, een reis door het tijdloze. Deventer, 1994.
 • De verloren erfenis. Inzicht in de ontwikkling van het christendom. Deventer, 1993.
 • H.P. Blavatsky; de theosofie en de meesters. Deventer, 1991.
 • Gnosis. De esoterische traditie van het oude weten. Deventer, 1990.

Slavenburg, J. & W. Glaudemans
 • De Nag Hammadi-geschriften. Deventer, 2004.

Slavenburg, J. & W. Hanegraaff et al.
 • De Hermetische code. Kampen, 2006.

Voois, W.
 • ‘Rousseau: het natuurlijk bestaan’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap , no. 156. Deventer, 2006.
 • ‘De Droomtijd’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 154. Deventer, 2006.
 • ‘Bezielde liefde’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 151. Deventer, 2005.
 • ‘Over het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap , no. 149. Deventer, 2005.
 • ‘Oud en nieuw Europees sjamanisme’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap , no. 136. Deventer, 2003.
 • ‘Atheïstische spiritualiteit: op weg naar authentiek spiritueel leven’, in: Tijdschrift voor Humanistiek, no. 13, jaargang 4. SWP Amsterdam, maart 2003.
 • ‘Symbolisch bewustzijn’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 122. Deventer, 2000/2001.
 • ‘Praten over de duivel’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 117. Deventer, 2000.
 • ‘Als een vlinder door het leven fladderen. Levenskunst in een wooncentrum voor ouderen’, in: Tijdschrift voor Humanistiek , no. 2, Jaargang 1. Amsterdam, 2000.
 • ‘Liefde van mens tot God - niet de gemakkelijke liefde’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 111. Deventer, 1999.
 • ‘Ritueel: Profaan en Sacraal’, in: De kracht van de Bezieling - Over spiritualiteit en bewustwording , Rumpf, A. (red.), Dabar-Luyten. Heeswijk, 1999.
 • ‘Eliade en Halifax over sjamanisme’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 107. Deventer, 1998.
 • ‘Het oorspronkelijke paradijs’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 101. Deventer, 1997.
 • ‘De helende extase’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 99. Deventer, 1997.
 • ‘Sjamaanse ontmoetingen met vooroudergeesten’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 97. Deventer, 1996.
 • ‘De toekomst in het sjamanisme’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 95. Deventer, 1996.
 • ‘De maanreis van sjamanen’, in: PRANA , no. 93. Deventer, 1996.
 • ‘Het ritme van de sjamaan’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 91. Deventer, 1995.
 • ‘Sjamanisme in China en Japan’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 89. Deventer, 1995.
 • ‘Sjamaan: meester de zielskracht’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap , no. 63. Deventer, 1995.
 • ‘Sjamaanse overgangsrituelen’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 87. Deventer, 1995.
 • ‘De sjamaanse droomreis’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 85. Deventer, 1994.
 • ‘Zijn paranormaal therapeuten moderne sjamanen?’ in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 84. Deventer, 1994.
 • ‘Zijn paranormaal therapeuten moderne sjamanen?’ in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 84. Deventer, 1994.
 • ‘Sjamaan, helende trance’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 75. Deventer, 1993.
 • ‘Sjamaan: meester over het dodenrijk’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 74. Deventer, 1992/1993.
 • ‘Sjamaan: meester der toekomst’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 69. Deventer, 1992.
 • ‘Sjamaan, meester der vrijheid’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap, no. 66. Deventer, 1991.
 • ‘De werkende paragnost’, in: Tijdschrift voor parapsychologie , jaargang 59, no. 2. Studievereniging voor Psychical Research. Utrecht, 1991.
 • ‘Sjamaan: meester der zielen’, in: PRANA, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschap , no. 59. Deventer, 1990.
 • ‘Analyse van de paranormale tips in de ontvoeringszaak G.J. Heijn’, in: Tijdschrift voor parapsychologie, jaargang 57, no. 1 & 2. Studievereniging voor Psychical Research, Utrecht, 1989.
 • ‘Sjamanisme en parapsychologie’, in: Tijdschrift voor parapsychologie, jaargang 55, no. 4. Studievereniging voor Psychical Research, Utrecht, 1987.

Wijk, E.P.A. van
 • ‘Placebo en zelfheling’, in: Integrale Geneeskunde: Overzicht en prospect . Stichting TIG. Harderwijk, 2006.

Wijk, E.P.A. van & J.H.R. Maes & J.M.H. Vossen
 • ‘Behavioural control by simultaneous and serial features in feature-positive and feature-negative discriminations’, in: Behavioural Processes, no. 43 (1998), pgs. 303-314.
 • ‘Competition between a simultaneous and a serial feature in an appetitive feature-positive and feature-negative discrimination’, in: The Quarterly Journal of Experimental Psychology, no. 50-B (1997-a), pgs. 17-39.
 • ‘Interference with potential contextual occasion setting by a conditioned inhibitor in an appetitive discrimination procedure’, in: Learning and Motivation, no. 28 (1997-b), pgs. 382-403.

Wijk, E.P.A. van & R. van Wijk
 • ‘Het eigen licht van de mens’, in: Jaarboek Integrale Geneeskunde 2005-2006. Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde, Harderwijk, 2006.
 • ‘Licht en gezondheid’, in: Jaarboek Integrale Geneeskunde 2005-2006. Stichting Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde. Harderwijk, 2006.
 • ‘Ultra weak photon emission of human body’, in: Biophotonics - Optical Science and Engineering for the 21st Century. New York, 2006.
 • ‘Human Light Field’, in: Farbe, Licht und Gesundheid. Frammersbach, Germany, 2006.
 • ‘An introduction to human biophoton emission’, in: Research in Complimentary and Classical Natural Medicine, no. 12 (2005), pgs. 77-83.
 • ‘Multi-site registration and spectral analysis of spontaneous emission from human body’, in: Research in Complimentary and Classical Natural Medicine, no. 12 (2005), pgs. 96-106.
 • ‘Human Photon Emission;Recent Research Developments', in: Photochemistry and Photobiology, no 7, pgs. 139-173. 2004
 • ‘Oscillations in ultra-weak photon emission of Acetabularia acetabulum’, in: Indian Journal of Experimental Biology, no. 41 (2003), pgs. 411 - 418.
 • ‘The search for a biosensor as a witness of a human laying on of hands ritual’, in: Health and Medicine no. 9 (2003), pgs. 48 - 55.
 • ‘The development of a bio-sensor for the state of consciousness in a human intentional healing ritual’, in: Journal of International Society of Life Information Science (ISLIS), no. 20, pgs. 694-702. 2002

Wijk, E.P.A. van & R. van Wijk & G. L. Godeart
 • ‘Human ultra-weak light emission in consciousness research’, in: F Columbus (Ed). New Research on Consciousness. Hauppauge New York, Nova Science Publishers. December, 2006.

Wijk, E.P.A. van & R. van Wijk & M. Kobayashi
 • ‘Spatial characterization of human ultra-weak photon emission’, in: Journal of Photochemistry and Photobiology, no: 83 (2006), pgs. 69-76.
 • ‘Spatial characterization of human ultra-weak photon emission’, in: Biophotons and Coherent Systems, in: Biology, Biophysics and Biotechnology. New York, 2006.

Wijk, E.P.A. van & R. van Wijk & R.P. Bajpai
 • ‘Photon count distribution of photons emitted from three sites of a human body’, in: Journal of Photochemistry and Photobiology, no. 84 (2006), pgs. 46-55.

Wijk, E.P.A. van & R. van Wijk et al.
 • ‘Absorption and emission of photons by collagen samples’, in: Biology; Biophysics and Biotechnology. New York, 2006.
 • ‘Spatial characterization of human ultra-weak photon emission in TM practitioners and control subjects’, in: Journal of Alternative and Complementary Medicine, no. 12 (2006), pgs. 31 - 38.
 • ‘Thermoluminescence in ultra-high dilution research’, in: Journal of Alternative and Complementary Medicine, no. 12, pgs. 437 - 443. 2006
 • ‘The human ultra-weak photon emission field: A possible holographic-like communication vehicle within the human body’, in: The Journal of Alternative and Complementary Medicine , November, 2006.
 • ‘Color filters and human photon emission: implications for auriculomedicie’, in: Explore 1, pgs. 102-108. 2005.
 • ‘Effect of meditation on ultra-weak photon emission from hands and forehead’, in: Research in Complimentary and Classical Natural Medicine, no. 12 (2005), pgs. 96-106.
 • Human Intention, Random Processes, and Healing. MeLuNa, Geldermalsen, 2001.

Wildt, K. de & B. Roeben
 • Religious Socialisation (RS) and Religious Education in the Netherlands: Developments and Perspective

Wildt, K. de & Ch. Hermans
 • 'Rituele vorming: problemen van leerkrachten in een interreligieuze context.', in: Interreligieus leren op de basisschool. Perspectieven op vakontwikkeling en schoolontwikkeling, pgs. 201-230. Budel, 2005. Uitg. Damon

Wildt, K. de & P. Valkenberg
 • God en geweld. Budel, 2002. Uitg. Damon

Wildt, K. de.
 • 'Ritueel (be)leven! Problemen van leerkrachten in een interreligieuze context', in: schoolbestuur nr. 05. Den Haag, 2006
 • 'Spiritualiteit van de inheemse religies', in: Tarot Magazine, nr. 15, pgs. 22-27, 2004
 • 'Ritueel, dood en tarot', in: Tarot Magazine, nr. 3, pgs. 5-8, 2001
 • ‘The secret order of the golden dawn', in: Tarot Magazine, nr. 13, pgs. 27-32, 2004
 • 'Divinatie in een Afrikaanse samenleving', in: Tarot Magazine, nr. 11, pgs. 33-37, 2003
 • 'Androgynie in de gnostiek', in: Tarot Magazine, nr. 10, pgs. 11-17, 2003
 • 'Lillith in de literatuur', in: Tarot Magazine, nr. 9, pgs. 31-33, 2003
 • 'Aboriginal religie', in: Tarot Magazine, nr. 9, pgs. 38-40, 2003
 • 'Lijden en dood', in: Tarot Magazine, nr. 8, pgs. 23-30, 2002
 • 'Het manicheïsme', in: Tarot Magazine, nr. 6, pgs. 3-8, 2002
 • 'Holisme in de new-age visie', in: Tarot Magazine, nr.5, pgs. 29-30, 2002
 • ‘Goed en kwaad', in: Tarot Magazine, nr. 3, pgs. 3-8, 2001
 • 'Wat is tarot?', in: Nederlandse Tarotvereniging, nr. 2, pgs. 4-9, 2001