Studiepunten (ECTS)

In de nieuwe bachelor/master structuur (ba/ma) dat ingevoerd wordt op alle hogescholen en universiteiten worden studiepunten omgezet in het European Credit Transfer System (ECTS). In het oude systeem van studiepunten telde één studiepunt 40 studiebelastingsuren. Een studiejaar had 42 studiepunten. Om een studie te kunnen voltooien diende men 168 studiepunten te hebben behaald.

De Europese afstemming heeft tot gevolg dat het Nederlandse systeem van 42 studiepunten per jaar is verdwenen. Er is een systeem voor in de plaats gekomen dat gebaseerd is op het European Credit Transfer System.

Het gehele onderwijsaanbod van de Hogeschool Geesteswetenschappen wordt gewaardeerd in het nieuwe stelsel van het European Credit Transfer System. In dit systeem is één jaar studie van 1680 uur gelijk aan 60 studiepunten (European Credits). Eén studiepunt komt overeen met een studiebelasting van 28 uur (incl. contacturen). Daarmee wordt het propedeutisch jaar 60 studiepunten en de hoofdfase (de volgende drie jaar) 180 studiepunten. De studielast van alle modules (studieonderdelen) wordt uitgedrukt in European Credits (EC).

Voor vragen en nadere informatie kun je terecht bij je studiecoördinator.