Docenten

Prof. dr. J.J.G. Jansen Godsdienstwetenschappen
Drs. P. van Amerongen Medische basiskennis
Dhr. H.G. Bode MSc

Metafysica,
Zin en onzin van astrologie,
Kosmologie.

Drs. H. Boswinkel

Godsdienstwetenschappen,
Zingeving & Transcendentie,
Wijsbegeerte van het Oosten.

Drs. A. Collee Autobiografisch schrijven
Drs. H. ten Dam

Reïncarnatie en zingeving

Dr. H. Debacker Antieke wijsbegeerte,
Kosmologie,
Wijsbegeerte & Spiritualiteit,
Oosterse filosofie,
Ethiek.
Dr. mr. A.F.M. Dekkers

Medische sociologie,
Bedrijfsmanagement,
Zorgethiek

Dr. H. van Dongen Moderne wijsbegeerte,
Wetenschapsfilosofie,
Westerse - esoterie
Dra. T.H.W.M. van Ewijk Geschiedenis van de filosofie
Prof. dr. J.L.F. Gerding

Metafysica,
Synchroniciteit,
Parapsychologie

Dra. J. van der Ham (arts)

Medische basiskennis,
Psychodiagnostiek en
Classificatie (DSM IV) 

Dr. P. Harteloh Praktische filosofie,
Wijsgerige ethiek,
Organisatie en bedrijfsethiek,
Eco-ethiek
Dr. Ph. L. van Heusden Bijbelwetenschappen,
Judaïca
Prof. dr. C.J. den Heyer

Wereldgodsdiensten,
Bijbelwetenschappen

Prof. dr. J. Jans Ethiek voor de Gezondheidszorg
Dra. H.P.M. Jonkers-Rapp MA Psychologie voor de gezondheidszorg,
Zingeving & Transcendentie
Dr. A.H. Kamp Bijbelwetenschappen
Drs. K.A. Kruithof (arts) Medische basiskennis,
Complementaire geneeswijzen
Dr. H.L.C. Logister Sociale en Politieke filosofie
Pragmatisme
Drs. J.H. van Meer Complementaire geneeswijzen
Dra. L. Meiling

Praktische spiritualiteit 

Drs. J.A. Mink

Psychologie,
Psychosynthese,
Therapeutische gespreksvoering

Dr. R.J.J. Plum

Sociale-, en Politieke filosofie,
Existentialisme,
Wijsgerige hermeneutiek,
Christelogie.

Drs. A.R. Polspoel

Stervensbegeleiding, 
Verlies-, en rouwbegeleiding 

Dr. J.L.M. van Schaik

Mystiek,
Geschiedenis van het christendom

Dra. A.K. Schuurman

Godsdienstpsychologie

Dr. E. Sengers Godsdienstsociologie
Drs. J. Slavenburg

Vergelijkende spiritualiteitstudies,
Esoterisch christendom,
Gnostiek.

Dra. W. Soer Autobiografisch schrijven
Dr. W. Smeets

Inter- en groepsupervisie

Dra. I.N. Tuinman Methodische gespreksvoering,
Rituelen
Drs. P. Vermaat Onderwijskunde,
Pedagogiek,
Didactiek.
Drs. R. van Warven Media en Cultuur
Mw. A. M. de Weger - Jansen Bc Praktijk
energetische geneeswijze
Mw. E.K. van Wijnbergen Bc Praktijk
energetische geneeswijze
Dr. K. de Wildt

Pedagogiek,
Wijsbegeerte & Spiritualiteit

Dr. E. van Wijk

Effectenonderzoek
energetische geneeswijze