Bachelor / Master

De structuur van het hoger onderwijs is ingrijpend gewijzigd. De wijziging is een gevolg van de in 1999 door de Europese ministers van onderwijs getekende z.g.n. Bologna-verklaring. In die verklaring wordt gepleit voor een meer uniform systeem van hoger onderwijs in Europa. In de praktijk betekent dit dat hogescholen (en universiteiten) het Angelsaksische bachelor/master model zullen introduceren. De huidige Hbo- en Wo-opleidingen worden of zijn omgezet in bachelor- en masteropleidingen. Alle initiële Hbo-opleidingen zijn bachelor-opleidingen geworden.

Masteropleiding Hbo

Studenten kunnen, na het afronden van de Hbo-bacheloropleiding (zie titulatuur), de Hbo-masteropleiding volgen.
In veel gevallen vervangt de Hbo-masteropleiding de 1e graad-opleiding.

Doorstroom Hbo-Universiteit

Een student die een geaccrediteeder Hbo-bacheloropleiding heeft afgerond kan, in het algemeen, doorstromen naar een Wo-masteropleiding aan een universiteit mits hij/zij voldoet aan de selectie-eisen van die opleiding. Veel doorstroomprogramma's van het Hbo naar universiteiten zijn in ontwikkeling.