Status accreditatie

De HGU streeft naar een NVAO-accreditatie en is bezig met een wettelijke status 'rechtspersoon Hoger Onderwijs'. 

Voor de goede orde merken we op dat de HGU op dit moment (nog) niet door de NVAO is geaccrediteerd. Dit betekent dat de HGU (nog) niet is geregistreerd door de IB-groep en het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
De structuur van de opleidingen en het onderwijsaanbod van de HGU beantwoorden wel aan NVAO-criteria. 

Om misverstanden te voorkomen; de studierichtingen Filosofie, Religiestudies, Geestelijke Begeleiding, Zingeving & Spiritualiteit, Energetisch Therapeut, Verlies-, en rouwbegeleiding en Transpersoonlijke Psychologie zijn wel degelijk hbo-opleidingen, echter (nog) niet door het Ministerie van Onderwijs erkende.

De HGU is een niet gesubsidieerde instelling voor Hoger Onderwijs. Hierdoor heeft de HGU de vrijheid het onderwijs naar eigen inzicht in te richten.
De aangeboden studierichtingen hebben een zodanig uniek vakkenpakket en karakter dat die (binnen het reguliere gesubsidieerde HBO-onderwijs) op dit moment alleen door de HGU worden aangeboden. Met deze opleidingen onderscheidt de HGU zich van andere Hoger Onderwijsinstellingen. De opleidingen zijn wel erkend en geaccrediteerd door een aantal koepelorganisaties en beroepsverenigingen. 

Voor vragen en nadere informatie met betrekking tot de status van accreditatie kun je terecht bij de onderwijscoördinator, de heer drs. H. Boswinkel.