Verlies- en rouwbegeleiding

Vanuit een toenemende behoefte aan professionalisering van werkers in de gezondheidszorg, leraren, ambtenaren, geestelijke verzorgers, hulpverleners en vrijwilligers die beroepsmatig in aanraking (willen) komen of geconfronteerd worden met vormen van verlies biedt de HGU een, naar keuze, één, twee, of drie-jarige opleiding Verlies- en rouwbegeleiding. De opleiding wordt in deeltijd aangeboden.

Rouw ontstaat als reactie op het verlies van een situatie of iemand die een grote betekenis had in het leven van de nabestaande. We kunnen hierbij niet alleen denken aan concrete verliessituaties door sterven en dood, maar ook aan verlies van gezondheid, van werk, van een levensperspectief of verlies aan zingeving.

In veel gevallen dwingen ingrijpende gebeurtenissen tot heroriëntering op het leven. Rouwenden dienen hun leven opnieuw richting te geven. Het is een proces van aanpassen aan de nieuwe levenssituatie, waarbij de betekenis van het verlies niet uit het leven verdwijnt, maar in het leven geïntegreerd wordt zodat de rouwende zich kan verzoenen met hetgeen hem overkomen is en het verlies geen onoverkomelijke hindernis meer hoeft te zijn om verder te leven.

Nadat het getuigschrift van de één-jarige opleiding Verlies-, en rouwbegeleiding is behaald kunnen studenten doorstromen naar het verdiepingsjaar Verlies- en rouwconsulent en vervolgens naar de gespecialiseerde opleiding Verlies en rouwtherapeut. De nadruk zal dan komen te liggen op het begeleiden van rouwgroepen, methodische gespreksvoering, therapeutische vorming en gecompliceerde rouw. Samen vormen de opleidingen een afgerond geheel van een beroepsmatig vorming- en scholingsproces dat noodzakelijke is voor een professionele deskundigheid om te kunnen functioneren als Verlies- en rouwbegeleider. 

Opleidingsprofiel en beroepsperspectief 
In de opleiding werkt men aan de ontwikkeling van filosofische-, psychologische- en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden bij verlies en rouwsituaties en zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte en dood. Ruime aandacht wordt geschonken aan verlies- en rouw bij jongeren (kinderen), zingeving, echtscheiding en rouw, het begeleiding van rouwgroepen en gecompliceerde rouw.

De opleiding is vooral gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, b.v. een ziekenhuis, verpleeghuizen, of een zelfstandige vestiging van een praktijk voor Verlies-, en rouwbegeleiding. 


Getuigschrift
Certificaat Verlies-, en rouwbegeleiding
Door de kwaliteit van de opleiding biedt het getuigschrift, afhankelijk van een relevante Hbo- vooropleiding, toegang tot de beroepsvereniging van het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen (NVPA) en de Nederlandse Federatie (geestelijke) Gezondheidszorg (NFG). Hierdoor kan uw begeleiding geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars. 

Omschrijving studieprogramma
Studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden:

Start
De opleiding start jaarlijks in september.

» Aanmelden
» BrochureDeze opleiding is geaccrediteerd door en heeft een kwaliteitskeurmerk van de koepelorganisatie Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).