Vul hier uw zoekterm in:

Lexicon

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Paradigma

Een algemeen geaccepteerd (denk)model van benadering van een wetenschappelijk probleem c.q. onderzoek en oplossingen, fundamentele definities, wetten en aannamen.


Paragnost

Iemand met eigenschap(pen) van het verschijnsel van ESP.


Paranormaal

Term voor verschijnselen die naast een normaal geaccepteerde en objectiverende werkelijkheid lijken te vallen/niet verklaarbaar zijn binnen gevestigde paradigma's o.a. helderziendheid, helderhoren, -voelen, -ruiken, telepathie en p-ervaring.


Parapsychologie

Wetenschappelijke discipline die zich ten doel stelt het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar paranormale verschijnselen.


Pentateuch

Vijfdelig boek; - het eerste deel van het O.T. omvattende vijf eerste boeken; - Tora, onderwijzing, wet.


Poortman J.J.

Wijsgeer (1896-1970) en bijzonder Hoogleraar Metafysica aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1945-1958). In zijn uitgebreide studie brengt hij opvattingen uit onze eigen en andere culturen naar voren waaruit blijkt dat de mens meer soorten lichamen kan ervaren. Hij wijst op het transculturele karakter van deze denkbeelden en de ervaringen waarop zij gebaseerd zijn.


Précognitie

Voorspelling van een toekomstige gebeurtenis(sen), die niet kan worden afgeleid uit huidige, bestaande kennis.


Profetie

Waarzegging, helderziendheid, voorspelling, verkondiging van een bijzonder, goddelijke woord; - eet, ziener.


Projectie

Het overbrengen of toeschrijven van een gebeurtenis, wensen, gevoelens, angsten, aan anderen.


Pseudepigrafen

Geschriften onder valse naam; O.T - pigrafen.


Psi

Griekse letter; algemene verzamelnaam voor buitenzintuiglijke waarneming ESP.


Psychical research

Zielkundig onderzoek, inzicht, ontleding in een bepaalde categorie; - oorspronkelijke term voor parapsychologie


Psychokinese

Beweging van voorwerpen op mentale wijze, - mentale invloed door personen op externe fysisch object of proces.


Psychometrie

De gave om bij het aanvoelen v.e. voorwerp mededelingen omtrent de tegenwoordige of vroegere eigenaar.


Psychoscopie

Helderziendheid in het verleden.