Vul hier uw zoekterm in:

Lexicon

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Hallucinatie

Een ervaring die niet op een objectieve werkelijkheid betrekking heeft, maar als zodanig wordt opgevat.


Helderziendheid

Vorm van ESP waarin men indrukken heeft van een objectieve stand van zaken.


Hermeneutiek

De (theologische)wetenschap die zich bezig houdt met de beginselen en methoden voor het uitleggen van een geschrift i.c. de bijbel


Hologram

Een bijzonder driedimensioneel beeld/foto waarbij elk deel van de fotografische plaat in staat is het volledige beeld te reconstrueren. Elk deel is een exacte weergave van het geheel; - een energie-interferentiestructuur waarvan elk deel het geheel bevat.


Hylisch Pluralisme

Stoffelijke meervoudigheid, waarbij de stof in verschillende aggregatietoestanden en dichtheden wordt gedacht;