Vul hier uw zoekterm in:

Lexicon

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Elektrocardiogram (ECG)

Curve van de actiestroom van het hart. Geeft informatie over de hartfrequentie en het hartritme, over de wijze waarop de prikkelgeleiding plaatsvindt en over de toestand van de hartspier.


Extra-Sensory Perception (ESP)

Internationale aanduiding voor buitenzintuiglijke waarneming.


Eidos

Essenties, (denk)vormen; syn: idea, morphê.


Eschatologie

Leer van de laatste dingen in de theologie van het O.T en N.T.


Exegese

Schriftuitlegging, - verklaring.


Experimentator-effect

Het verschijnsel dat verschillende proefleiders bij een identieke proef-opzet toch verschillende uitkomsten verkrijgen.