Vul hier uw zoekterm in:

Lexicon

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Ahimsa

Geweldloosheid, het niet schaden van levende wezens/organismen


Anomalie

Een verschijnsel dat niet geïnterpreteerd of onderzocht kan worden in een gegeven paradigma en/of gangbare wetenschappelijke methoden van onderzoek; - verschijnselen.


Antropologie

Leer aangaande de mens.


Apocalyptiek

Onthulling, openbaring; speculaties over de loop van de wereld en voorspellingen over het wereldeinde.


Apocriefe

Verborgen geschriften die niet openlijk erkend en verbreid zijn; A - v.h. O.T en van het N.T.


Atman

Ziel-principe, het wezenlijke en onsterfelijke in de mens.


Aura

Een fijne, onzichtbare stof die organismen omgeven.