Zin en onzin van astrologie

De astrologie en astronomie vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong in Egypte en Babylonië. De overgeleverde teksten kunnen worden gegroepeerd naar de soort. Er zijn teksten die meer in de astronomische sfeer liggen, zoals de astrolaben, die dateren uit de periode 1100-1000 v.Chr., de vele waarnemings- en berekeningsteksten uit de periode na 500 v.Chr., maar ook teksten van zuiver astrologische aard zoals de talloze compendia met omina, gebaseerd op hemelverschijnselen en planetaire standen.

In de moderne tijd heeft de Franse wetenschapper Michel Gauquelin in zijn omvangrijke studie, die in dertien delen gepubliceerd is, wellicht statistisch aangetoond dat er een samenhang is tussen de stand van de planeten op het moment van geboorte, sommige menselijke gebeurtenissen, karakter en gedrag.
In zijn studies heeft hij tevens aangetoond dat er planetaire verbanden bestaan tussen de horoscopen van ouders en kinderen en het beroep van bepaalde personen. Het onderzoek van Gauquelin maakt aannemelijk dat astrologie berust op een aantoonbare realiteit.

Inhoud van de leergang

Naast het centrale thema van de quiditeit van astrologie wordt in deze cursus aandacht besteed aan de Babylonische wortels van de astrologie, de Hellenistische synthese, de bijdragen van de Egyptische-, de Indiase-, en de Arabische astrologie, de bloei in de middeleeuwen, de neergang in de 17e eeuw en de opleving in de 19e eeuw.
Met verwijzing naar uitkomsten van het gedane wetenschappelijke onderzoek wordt aandacht besteed aan de hypothetische vraag of menselijk gedrag kosmisch beïnvloed wordt.

Docent

De colleges worden verzorgd door George Bode.
De heer Bode studeerde metafysica, astrologie en kosmologie te Parijs bij Jean Carteret. 
Hij is auteur van vele titels over astrologie.

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

De cursus Zin en onzin van astrologie heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. 

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag in oktober, februari en april.

» Aanmelden