Religieuze bewegingen

New-Age kan dienen als verzamelnaam voor een groot aantal moderne religieuze en levensbeschouwelijke groepen, richtingen en stromingen. Al deze bewegingen hebben gemeenschappelijk dat ze menen dat de oude tijd aan het aflopen is en we een 'new-age' aan het binnentreden zijn.

Inhoud van de leergang

In de cursus Religieuze bewegingen maken studenten kennis met enkele moderne religieuze bewegingen en de theorieën over dergelijke bewegingen. Aandacht wordt besteed aan het ontstaan van deze bewegingen, hun leer, hun onderlinge relaties en hun plaats in de maatschappij. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het z.g.n. nieuwe tijds denken. We behandelen de ontstaansgeschiedenis van deze beweging en analyseren enkele thema's zoals: reïncarnatie, channeling, healing en sjamanisme.

Docent

De colleges worden verzorgd door drs. J. (Jacob) Slavenburg.
De heer Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken over het vroege christendom, de  hermetische traditie, gnosis en esoterie. Hij is mede vertaler van de Nag-Hammadi-geschrifen.  

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals eventuele studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Religieuze bewegingen heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.   


Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag in oktober, februari en april.

» Aanmelden