Mystiek

Het woord mystiek is verwant met het woord mysterie Het verwijst naar een werkelijkheid waarin het geheim van het bestaan aan de mens geopenbaard en voltrokken wordt. Langs de eindeloze weg van het innerlijk leven gaat de mysticus dag na dag op zoek naar de verborgen God om deel te krijgen aan diens liefde.
Etymologisch is mystiek verbonden aan het verborgene. Hoe en waarom dan ook. Waar het verborgene ontbreekt, ontbreekt ook de mystiek. Het verschijnsel is echter zo breed en diep dat het zich door geen begrip laat omvatten. De mystieke traditie geeft vorm aan de beschrijving van het proces dat aan de taal voorbijligt: het ervaren van de afstand tot God en het streven om deze afstand te overbruggen. Traditioneel wordt de weg naar God in het eigen innerlijke beschreven in drie stadia: meditatie en deugdenbeoefening, verlichting en de unio mysticia.

Inhoud van de cursus

In de cursus Mystiek verkrijgen studenten kennis van mystiek als fenomenologisch verschijnsel en historisch gegeven. Aandacht wordt besteed aan de mystieke traditie in het Jodendom, het Christendom en de Islam. Aan de orde komen Bernardus van Clairvaux, Hildegard van Bingen, Hadewijch, Jan van Ruusbroec en Theresia van Avila, Jacob Böhme en Meester Eckhart.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de Kabbalah en de Merkawah-mystiek.

Docent

De colleges worden verzorgd door Dr. J. van Schaik.
De heer van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeed van de manicheeeërs en de katharen. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Bres en veelzijdig publicist over het esoterisch christendom.  

Omvang 

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Mystiek heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. 

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag van oktober, februari en 10 april.

» Aanmelden