Synchroniciteit & Individuatie

Het komt voor dat gebeurtenissen zo toevallig zijn en eigenaardig, dat men naar een verklaring zoekt, terwijl meteen duidelijk is dat die verklaring moeilijk te vinden zal zijn. Vaak gebeuren er dingen die niet onder te brengen zijn in bekende kaders, zoals wonderbaarlijke toevallige gebeurtenissen die plotseling plaatsvinden. Veel mensen hebben die toevalligheden wel eens meegemaakt, die zo onwaarschijnlijk lijken en niet verklaard kunnen worden.

De psychiater C.G. Jung introduceerde deze onwaarschijnlijke toevalligheden in de psychologie als synchroniciteit of het betekenisvolle toeval. Waar het hier om gaat is dat Jung wilde laten zien dat er gebeurtenissen zijn en voorkomen die niet onopgemerkt door het menselijke bewustzijn gebeuren, maar die ons opvallen. Jung komt tot de conclusie dat hier sprake is van a-causale relaties die door betekenis verbonden zijn; door hem synchroniciteit genoemd.

Inhoud van de cursus

In de cursus Synchroniciteit & Individuatie maken studenten kennis met het betekenisvolle toeval en verkrijgen inzicht in het verbindend principe dat door C.G. Jung synchroniciteit wordt genoemd. Er worden spontane en ook zelf ingebrachte toevallige gebeurtenissen bestudeerd waarin het fysische en het psychische samenvallen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de rol die deze ervaringen met het betekenisvol toeval spelen in het proces van zelfverwerkelijking, door Jung 'individuatie' genoemd.

Studiepunten

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals eventuele studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Synchroniciteit & Individuatie heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, jaarlijks in december.

» Aanmelden