Esoterisch Christendom

Het blijkt dat het gnostisch en esoterisch gedachtegoed zich met opmerkelijk gemak aanpast aan de reeds bestaande religieuze stromingen en filosofische ontwikkelingen. In recent onderzoek wordt gnostische en esoterische religiositeit steeds minder gepresenteerd als een tegencultuur tegenover het Christendom en de moderniteit. De gnostische en esoterische religiositeit richt zich juist op onder- en onbelichte aspecten binnen het Christendom en postmoderne samenleving. Door gnostische en esoterische religieuze stromingen in hun complexiteit te bestuderen en binnen de historische context te duiden kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een beter begrip van ons cultureel en religieus erfgoed.

Inhoud van de leergang

In de cursus Gnostisch en esoterisch christendom maken studenten kennis met het pagaan-filosofisch grondpatroon van de klassieke gnostische oorsprongsmythe en de relatie met vroegchristelijke teksten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verborgen ontwikkelingen van het Christendom. We behandelen teksten en stromingen van o.a. Nag-Hammadi, Marcion, Manicheeërs, Paulicianen, Bogomielen en Katharen. Een bijzondere invalshoek is de betekenis van de gnostisch-christelijke wereldreligie van het manicheïsme.

Docent

De colleges worden verzorgd door drs. J. (Jacob) Slavenburg.
De heer Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken over het vroege christendom, de  hermetische traditie, gnosis en esoterie. Hij is mede vertaler van de Nag-Hammadi-geschrifen.

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals eventuele studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Gnostisch en esoterisch christendom heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. 

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag in maart.

» Aanmelden