Gnostiek

De mens die de kennis van de wijsheid (gnosis) ontvangen heeft, weet wat hij is, waarheen hij gaat en vanwaar hij komt. Gnosis is een bewustwordingproces van wat de mens in diepste wezen is, wat zijn oorsprong is en wat zijn bestemming is. Het cirkelt om het geheim van de goddelijke vonk in de mens die bevrijd en verlost moet worden. De mens die weet wat hij werkelijk is, heeft gnosis ontvangen.

Inhoud van de cursus

In de cursus Gnostiek maken studenten kennis met het filosofisch grondpatroon van de klassieke gnostische oorsprongmythe, de relatie met vroegchristelijke teksten en aan de receptie van de gnosis binnen de wereldreligies. Uit de Nag-Hammadi geschriften worden o.a. behandeld; het Evangelie van Thomas, het Evangelie der waarheid, de Apocriefe brief van Jacobus, de Verhandeling over de Opstanding, het Evangelie van Filippus en Het Gesprek met de Verlosser.

Docent

De colleges worden verzorgd door drs. J. (Jacob) Slavenburg.
De heer Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken over het vroege christendom, de  hermetische traditie, gnosis en esoterie. Hij is mede vertaler van de Nag-Hammadi-geschrifen.

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Gnostiek heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag van oktober, februari en april.


» Aanmelden