Christologie & Pneumatologie

Dat Jezus van Nazareth een historisch figuur is geweest wordt praktisch door niemand ontkend. Maar hiermee is nog niet de vraag beantwoord, wie Jezus van Nazareth werkelijk was en wat zijn betekenis is voor onze tijd. Deze vraag laat mensen niet los. Velen, die zich al lang hebben afgekeerd van kerk en geloof of er nooit mee in aanraking zijn gekomen, zijn gefascineerd door hem.

Op grond van het beschikbare bronnenmateriaaal kunnen we stellen dat er een onvoorstelbare hoeveelheid boeken over hem geschreven en gepupliciteerd is. Ook films en musicals mogen zich in een grote belangstelling verheugen. De persoon van Jezus blijkt zo onuitputtelijk dat hij steeds in een ander perspectief verschijnt.

Een object van studie in deze cursus is tevens de pneumatologie: de leer van de geestenwereld en de genezende werking van de 'Heilige Geest'. Jezus van Nazareth claimt niet alleen een bovenzintuiglijk gebied te ervaren en waar te nemen, maar volgens bronnenmateriaal beschikte hij ook over opzienbarende genezende kwaliteiten. Vaak door middel van handoplegging en/of aanraking. Deze (bijzondere) vermogens en verschijnselen van Jezus laten zich niet zo makkelijk inpassen in het klassieke natuurwetenschappelijke denken. Bij Jezus van Nazareth spelen factoren een rol die klaarblijkelijk van een hogere orde zijn dan de wetten van de (klassieke) natuurkunde en chemie.

Inhoud van de cursus

In de cursus Christologie & Pneumatologie maken studenten kennis met de problemen en mogelijkheden van het onderzoek naar de historische Jezus en de centrale plaats van Jezus Christus in de theologie. De historische persoon van Jezus van Nazareth is uitgangspunt en object van studie. Aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de Christologie, enkele Christologische ontwerpen en het begrip Pneumatologie.

Docent

De colleges worden verzorgd door Prof. dr. C. J. den Heyer.
De heer Den Heyer is bijbelwetenschapper en (em.) hoogleraar aan de Universiteit van Kampen.

Studiepunten    

6 ECTS
 

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals eventuele studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

De cursus Christologie & Pneumatologie heeft een duur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag van oktober, februari en april.

» Aanmelden