Vul hier uw zoekterm in:

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier volledig in, klik op 'verder >' en op de overzichtspagina klikt u 'Print formulier' en zet uw handtekening. Het formulier vervolgens per gewone post zenden naar:

Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht
t.a.v. Studentenadministratie
Drift 17
3512 BR Utrecht

Inschrijvingsformulier ZINGEVING & SPIRITUALITEIT collegejaar 2017 - 2018

Persoonsgegevens

Naam en Voorletters:
Aanhef: Dhr.   Mevr.
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geb. Datum:
Geb. Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Hoogst genoten onderwijs:
(s.v.p. kopie diploma bijvoegen)
Schrijft zich in voor de deeltijdopleiding: Zingeving & spiritualiteit

Betaalwijze:
Ik maak € 2340,- over op bankrek NL07 SNSB 0964 127 458 t.n.v. HGU .
Ik betaal in termijnen via automatische incasso*. Hierbij machtig ik de Hogeschool Geesteswetenschappen tot incasso van tien termijnen à € 240,- (incl. administratiekosten) ten laste van:
Ik heb kennis genomen van de Algemene voorwaarden.
IBAN:
Ten name van:
Datum: 22 february 2017


* Data automatische incasso:

01 sep 2017 01 nov 2017 01 jan 2018 01 mrt 2018 01 mei 2018
01 okt 2017 01 dec 2017 01 feb 2018 01 apr 2018 01 jun 2018

Het collegegeld van € 2340,- of een eerste termijnbetaling, dient vóór de aanvang van de cursus worden overgemaakt op bankrekening: NL07 SNSB 0964 127 458 t.n.v. HGU te Utrecht. De inschrijving is definitief op het moment dat dit formulier is ondertekend en het collegegeld, respectievelijk de eerste termijnbetaling, is ontvangen door de Hogeschool Geesteswetenschappen.